BİTKİSEL DESTEKLER.. KARACİĞERİMİZ.. SİLYMARİN..                                               SİLYBUM MARİANUM  (DEVE DİKENİ TOHUMU)

Geleneksel tıptan modern tıbba geçişte ilaçların hammadelerini bitkiler oluşturmuştur. Eczacılık, Biyokimya ve neticede ilaç sanayinin ilerlemesi, bilimsel gelişmeler, etken maddelerin yarı sentetik ve sentetik olarak elde edilir hale gelmesi ilaç üretimini geleneksel yöntemlerden koparmıştır.
Ancak günümüzde tıbbi ilerlemeler ve yaşam süresinin artmasına karşın, rafine gıdalar, artan kimyasallar ve strese maruziyet ile hastalıkların daha yaygın görülmesi, modern tıbbın ve olanakların yetersiz kaldığı durumlarda insanları başka arayışlara yönlendirmiştir. Ayrıca laboratuarda üretilmiş kimyasalları ilaç olarak kullanmaktan kaçınma, doğla tedavi edici yöntemlere yöneliş ve dirençli bir vücuda sahip olma isteği, geleneksel tıbba ilgiyi arttırmıştır. Bu ilgi ve yöneliş bitkisel tedavi adı altında yeniden gelişen bir sektör yaratmış ve her

alanda olduğu gibi olgunlaşma sürecinde bir çok hatalı uygulamalar, sapmalar, maddi çıkarcı tutumlar söz konusudur. Bu noktada tıbbi eğitim almış kişilere büyük işler düşmekte ve hastaların da eğitimi olmayan, tıbbi yarar zarar muhakemesini yapamayacak kişilere ve şifacılara itibar etmemesi gerekmektedir. İyileşmeyi umarken sağlık durumları daha da kötüleşebilir. Besin desteği olarak kullanılan doğal veya bitkisel ürünlerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımı kişilerin sağlığına destek ararken hasta olmalarına neden olabilir. Karaciğer ve böbreklerin  besinlerin işlenmesi, detoksifikasyon ve oluşan zaralı maddelerin atılması gibi önemli işlevleri bulunur. Bitkisel ürünlerle alınan maddelerin de işlendiği, giriş ve çıkış noktalarıdır , dolayısıyla alınacak her yabancı madde bitkisel-doğal adı altında da olsa bu hayati organlarımızda geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir.

S.Marianum uzun yıllardır geleneksel bitkisel destek olarak kullanılmış olup son yıllarda ise özellikle karaciğer hastalıklarına karşı etkili olduğu deneysel olarak kanıtlanmış ve klinik kullanımda faydaları görülmüş bir medikal bitki türüdür. S.Marianum ekstraktı (Silymarin) toplumsal tecrübe içerisinde güvenle kullanılmış olması, laboratuar sonuçları ve klinik uygulamalarda güvenli bulunması nedeniyle tedavi edici etkileri yanında istenmeyen etki profili oldukça iyidir. 

daha fazla...